Kde máme problém a co s tím?

Pokud chceme patřit k nejlepším, musíme znát i naše slabé stránky. Samozřejmě, republice se daří, máme rekordní rozpočtové příjmy. Bohužel, vláda jakoby neměla žádnou větší ambici, žádný jasný cíl, jak tyto peníze rozumně investovat do budoucnosti. Níže najdete oblasti, kde je na tom ČR mnohem hůře, než by mohla být, kdyby se vládě chtělo. Naší ambicí je patřit k top 10 zemím na světě a víme, že proto musíme něco i udělat.

Průměrný věk dožití

33. místo

Vládní regulace

116. místo

Konkurenceschopnost

31. místo

Daňové a odvodové zatížení podnikatelů

110. místo

Úroveň vzdělání

31. místo

Kvalita silnic

68. místo

Politika pro lepší venkov

125. místo

Digitální veřejné služby

54. místo

Kdo mě inspiruje?

Mých 10 nej