Karel Engliš
1880-1961

Významná osobnost, jejíž životní cesta je mi v mnoha směrech blízká. Byl prvním rektorem Masarykovy univerzity, stal se jím v devětatřiceti letech, ve stejném věku, jako jsem jím byl o 85 let později zvolen já. Také byl členem vlády, byl ministrem financí, úspěšným právníkem a národohospodářem – po celý život v sobě spojoval akademickou dráhu s veřejnou aktivitou a politickou činností. A vlastně ve všem – jak ve vědě, tak v akademickém prostředí, i v organizační práci a taky v politice – dosáhl úspěchu a respektu.