Josef Pekař
1870-1937

Profesor Karlovy univerzity, jeden z nejvýznamnějších českých historiků. Byl názorovým protipólem Masaryka, vedli spolu spor o smyslu českých dějin. Pekař byl velmi konzervativní ve svých názorech a současně velmi moderní v metodách historické práce. A nevyhýbal se veřejné diskusi a popularizačním pracem. Spor nebo debata o smyslu českých dějin, kterou vedli s Masarykem, byla i jeho zásluhou důležitá pro utváření moderní české identity. Ale i způsob, jakým debatu vedli: vášnivě, ale nakonec ve výsledku s jakousi úctou. A to bylo pro první republiku, pro pluralitu názorů ve veřejné debatě ohromně důležité. Je jistou hrou osudu, že obě velké postavy veřejného života první republiky zemřely ve stejném roce 1937, krátce před jejím koncem.