Inspirace

Jsou věci, které umíme udělat i sami. Víme, že máme obrovské množství zbytečné byrokracie. Víme, že úřední procesy trvají absurdně dlouho. Víme, že máme velké rezervy v digitalizaci a víme i to, že máme příliš vysoké daňové a odvodové zatížení. Jsou to všechno věci, které i my v ODS aktivně řešíme a jsou pro nás prioritou. Pokud však chceme patřit k nejlepším, musíme se od nejlepších učit. V zahraničí existuje řada příkladů dobrých politik, které usnadňují život lidem i firmám. Pokud jste na nějaké takové opatření nebo politiku narazili i vy, dejte nám vědět.