Antonín Švehla
1873-1933

Úspěšný premiér, předseda agrární strany, jeden z tvůrců první republiky. Byl jiný než Masaryk, a přesto se výborně doplňovali. Švehla by sedlák, vzdělával se vlastně sám, přitom kladl na vzdělání velký důraz. Byl velmi realistický, zemitý, konkrétní. A přitom se držel hodnot a ideálů, na kterých první republika stála. Byl to důsledný a přesvědčený demokrat a současně člověk, který z pevných hodnotových pozic dokázal vytvářet kompromisy a být úspěšný v politicky i národnostně složitých podmínkách první republiky. Nepochybně je jednou z největších politických postav našich dějin 20. století.