Úroveň vzdělání
31. místo

V mezinárodních srovnáních kvalita vzdělávání v České republice pomalu klesá. Pokles není prudký, ale naší ambicí by měl být nárůst, protože vzdělaní lidé jsou naší budoucností a naším nejhodnotnějším kapitálem. Problematické jsou zejména 2 skutečnosti: klesá podíl výjimečných studentů, a naopak roste podíl podprůměrných studentů. Je na nás, abychom vzdělávací systém nastavili tak, aby dával prostor nejšikovnějším a zároveň nepotlačoval děti se slabým sociálním zázemím. Je také nutné najít způsob, jak kvalitně odměnit především kvalitní učitele, zvláště mladé, ti totiž v dnešním systému nemají nárok na odměny, které se odvíjejí podle počtu odučených let.

Zpět